Demontering af Stenbuildup

Demontering af Stenbuildup

Demontering af Stenbuildup. Demontering af Stenbuildup og påsvejst 2 lag tagpap på paracelhus i Fredericia. Tagopgaven blev udført i foråret 2008